JOOL Capital Partner AB

JOOL Capital Partner AB med dotterbolag är en ledande aktör inom företagsobligationer för små och medelstora företag. Affärsidén är att matcha sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv eller byggnationer, med kapitalstarka kunder och institutioner. Denna matchning ger företaget möjligheten att förverkliga sin strategi medan den ger investerare en bra ränta på investerat kapital. Gruppen har hittills medverkat i över 100 skuldfinansieringar till ett sammanlagt värde av +10 miljarder och till listningen av obligationer på flera skandinaviska marknadsplatser.

Besök JOOL på Instagram, Facebook och Linkedin

       

JOOL Capital Partner AB

JOOL Capital Partner AB med dotterbolag är en ledande aktör inom företagsobligationer för små och medelstora företag. Affärsidén är att matcha sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv eller byggnationer, med kapitalstarka kunder och institutioner. Denna matchning ger företaget möjligheten att förverkliga sin strategi medan den ger investerare en bra ränta på investerat kapital. Gruppen har hittills medverkat i över 100 skuldfinansieringar till ett sammanlagt värde av +10 miljarder och till listningen av obligationer på flera skandinaviska marknadsplatser.

Intäkter: 221 MSEK (2019)

Antal anställda: 89

Säte: Göteborg

Revisor: Deloitte, KPMG

Grundat: 2010

Del av JOOL Invest sedan: 2010

Bolagshistorik

Bolagshistorik

 

        

WEB DESIGN: LIVE REKLAMBYRÅ